Security Support
Opdrachtgevers
behoefte aan tijdelijke inzet?
Werknemers
interesse als professional?
ZZP'ers
interesse naast eigen werkzaamheden?

Disclaimer


Niet aansprakelijk
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Security Support is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan Security Support of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Security Support.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Security Support
Postbus 8578
3009 AN Rotterdam
   
Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Security Support geen controle heeft. Security Support draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.

Contact


Security Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacherings­organisatie die zich primair richt op de vakgebieden safety, security en support.

Regiokantoor Rotterdam
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam

Regiokantoor Amsterdam
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Regiokantoor Zwolle
Dr. Van Deenweg 13
8025 BP Zwolle

Regiokantoor Eindhoven
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven

Postadres
Postbus 8578
3009 AN Rotterdam

T +31 (0)88 888 21 28
F +31 (0)88 888 21 00
E info@securitysupport.nl