Security Support
Opdrachtgevers
behoefte aan tijdelijke inzet?
Werknemers
interesse als professional?
ZZP'ers
interesse naast eigen werkzaamheden?

Uitzenden


Security Support is gespecialiseerd in het uitzenden van professionals in de vakgebieden safety, security en support. Door gebruik te maken van uitzendkrachten heeft u als opdrachtgever de mogelijkheid om flexibel om te gaan met pieken en dalen in uw dienstverlening en kunt u het (tijdelijk) wegvallen van eigen arbeidskrachten, bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, opvangen.

CAO toepassing
De professionals van Security Support worden te werk gesteld binnen de werkingssfeer van de voor de opdrachtgever van toepassing zijnde cao. Aangezien de opdrachtgever binnen de eigen bedrijfsvoering reeds gebruik maakt van desbetreffende cao is de inzet van Security Support professionals voor de opdrachtgever transparant en inzichtelijk.

In geval binnen de bedrijfstak van de opdrachtgever geen branche specifieke cao van toepassing is dan worden de professionals van Security Support te werk gesteld conform de in de uitzendbranche algemeen verbindend verklaarde cao van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Op deze wijze is de opdrachtgever er van verzekerd dat de professionals die Security Support in opdracht van de opdrachtgever te werk stelt conform Nederlandse wet- en regelgeving functioneren.

Contact


Security Support is een gespecialiseerde uitzend- en detacherings­organisatie die zich primair richt op de vakgebieden safety, security en support.

Regiokantoor Rotterdam
Lichtenauerlaan 102-120
3062 ME Rotterdam

Regiokantoor Amsterdam
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

Regiokantoor Zwolle
Dr. Van Deenweg 13
8025 BP Zwolle

Regiokantoor Eindhoven
Fellenoord 130
5611 ZB Eindhoven

Postadres
Postbus 8578
3009 AN Rotterdam

T +31 (0)88 888 21 28
F +31 (0)88 888 21 00
E info@securitysupport.nl